top of page

Press & Media

"Sofia, 28, har skrivit bok om mäns våld mot kvinnor: ”Det är ett tabubelagt ämne”

10 oktober, 2021

"EN UNG KVINNAS KAMP FÖR ÖVERLEVNAD"

4 oktober, 2021

15 oktober, 2021

"Debutant från Partille belyser våld mot kvinnor i ny roman"

"Sofia sätter ljus på ämnet våld mot kvinnor i debutroman"

17 oktober, 2021

bottom of page